Heroes desková hra v češtině

Spolupráce / Cooperation

Rubriky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolupráce / Cooperation

Pokud chete spolupracovat s webem The-Witcher.cz, kontaktujte mě prosím na e-mailu slevin@the-witcher.cz

Možnosti spolupráce

  • podílení se na obsahu webu
  • výměna zpětných odkazů
  • výměna ikonek a bannerů
  • prostor pro reklamní odkazy a články
  • individuální možnosti po vzájemné dohodě

If you want to cooperate with The-Witcher.cz, please contact me at slevin@the-witcher.cz

Cooperation possibilities

  • contributing to the content of the site
  • backlinks exchange
  • banners exchange
  • space for advertising links and articles
  • individual possibilities by mutual agreement