Heroes desková hra v češtině

Rozhodnutí a jejich dopad na průběh a konec hry

Rubriky: | komentáře (2)

V zaklínači se nachází několik různých zakončení, která se dělí na ty hlavní, které v podstatě rozhodují o osudu Ciri, a které jsou v podstatě 3 a dále na ty menší, které obvykle rozhodují o osudu zbylých jednotlivců nebo menší skupinky. V následujícím článku se podíváme na všechna tato rozhodnutí i na to, jaký dopad mají na průběh hry. Pro ty, kteří hru ještě nedohráli, tak doporučuji nejprve dohrát, protože tento článek obsahuje velké množství spojlerů, které vám odhalí příběhové možnosti a tak čtěte pouze v případě, že vás zajímá, jak mohou příběhy jednotlivých protagonistů skončit.

Hlavní konec: Osud Ciri

Její osud je vždy rozveden v extra úkolem zvaným Něco končí, něco začíná. Rozdíl mezi jeho obsahem je přímo závislý na několika bodech, které si rozebereme níže a následně budou přesně rozebrány 3 dostupné konce pro Ciri.

Faktory, které ovlivňují osud Ciri:

A) Jak se k Ciri chováte během úkolu Krev na bojišti.
B) To zdali navštívíte císaře během úkolu Krev na bojišti nebo ne.
C) Rozhodnutí zda přijmete od Císaře peníze za to, že mu přivedete Ciri během úkolu Krev na bojišti nebo ne.
D) Zda doprovodíte Ciri na setkání s Lóží čarodějek během úkolu Poslední přípravy.
E) V závislosti na tom, jak se k Ciri zachováte k jejímu výbuchu během úkolu Dítě Starší krve.
F) Na základě vašeho rozhodnutí doprovodit Ciri ke Skjallovu hrobu během úkolu Dítě Starší krve.
G) To zda dokončíte řetězec úkolů, který rozhoduje o sporu mezi Severní Říší a Nilfgaardskou Říší. Jedná se o úkoly: Oko za oko, Nejhledanější v celé Redanii, Smrtelné spiknutíZájmy státu.

Špatný konec: Ciri zemře

Ciri zemře v případě, že bude sama o sobě pochybovat ve chvíli, kdy se vydá bojovat s Bílou Zimou během finální části hry. Po její smrti se vydá Geralt po stopách ježibaby, která utekla Ciri a získá od ní zaklínačský medailon, který měla od mrtvého Vesemira. Geralt nakonec sedí sám a smutně vzpomíná na Ciri.

Abyste tento konec aktivovali, tak musíte vybrat alespoň 3 z 5 negativní reakcí během konverzace.

– Během úkolu Krev na bojišti jí řekněte, že se má uklidnit, že nemusí být dobrá ve všem.
– Během úkolu Krev na bojišti ji zaveďte k císaři a odpovězte mu, že je rozhodně potřebujete víc než on, čímž přijmete peníze za to, že jste Ciri dovedli.
– Doprovoďte Ciri na setkání s Lóží čarodějek během úkolu Poslední přípravy.
– Jakmile se Ciri rozohní v úkolu Dítě Starší krve, tak jí řekněte, aby se uklidnila.
– Až vás Ciri poprosí, abyste ji doprovodili ke Skjallovu hrobu, tak jí řekněte, že na to teď není čas.

Dobrý konec: Ciri přežije a stane se zaklínačem

Ciri přežije souboj s Bílou Zimou, pokud bude věřit sama v sebe jako v rovnocennou lidskou bytost a zároveň na ni nebude vyvíjen tlak ohledně toho, že se musí stát autoritou a vést Nilfgaardskou říši. Během epilogu Geralt navštíví císaře a bude mu lhát o tom, že Ciri zemřela. Následně se vydá do opuštěného nilfgaardského tábora, kde získá meč Zirael a s ním se vrátí do hospody v Bělosadu, kde Ciri odstartuje svůj život jako zaklínač.

Tohoto konce dosáhnete, pokud splníte alespoň 3 z 5 podmínek níže.

– Během úkolu Krev na bojišti si během rozhovoru se Ciri zvolte možnost vydat se do Velenu, čímž ji nevezmete k císaři.
– Během úkolu krev na bojišti jí řeknete, že víte, jak ji zvednout náladu.
– Dodejte jí odvahu, aby si s Lóží čarodějek promluvila na vlastní pěst během úkolu Poslední přípravy.
– Během úkolu Dítě Starší krve jí řekněte, ať si jde za svým, což můžete udělat poté, co ztratí sebeovládání.
– Až vás Ciri požádá, abyste ji doprovodili ke Skjallovu hrobu, tak jí podpořte a následujte jí tam.

Dobrý konec: Ciri přežije a stane se Císařovnou Nilfgaardu

Ciri přežije souboj s Bílou Zimou, pokud bude věřit sama v sebe jako v rovnocennou lidskou bytost a zároveň se setká se svým otcem, císařem Emhyrem, který ji přesvědčí o tom, že by mohla vykonat spoustu dobra v roli Císařovny. Poté Geralt a Ciri zažijí poslední společné chvíle a nakonec se budou muset rozloučit.

Tento konec se objeví, pokud dokončíte příběhovou linku se zabitím krále Radovida a zároveň splníte 3 z 5 podmínek níže. Dodatečně ještě musíte zabít Djikstru (info dle uživatele Right Death).

– Dokončete úkoly Oko za oko, Nejhledanější v celé Redanii, Smrtelné spiknutíZájmy státu, což vyústí v to, že Nilfgaard vyhraje válku. Musí být splněno.
– Během úkolu krev na bojišti zvolte možnost, že musíte nejprve navštívit císaře.
– Během úkolu krev na bojišti jí řeknete, že víte, jak ji zvednout náladu.
– Až přivedete Ciri k Císaři, tak mu řekněte, že jste to neudělali pro peníze, čímž odmítnete jeho platbu.
– Dodejte jí odvahu, aby si s Lóží čarodějek promluvila na vlastní pěst během úkolu Poslední přípravy.
– Během úkolu Dítě Starší krve jí řekněte, ať si jde za svým, což můžete udělat poté, co ztratí sebeovládání.
– Až vás Ciri požádá, abyste ji doprovodili ke Skjallovu hrobu, tak jí podpořte a následujte jí tam.

Vedlejší konce, které ovlivňují další postavy

V průběhu hraní budete plnit hlavní a vedlejší úkoly s tím, že máte možnost několika řešení, které ovlivní příběh postav. V následující části se tak podíváme na to, jaké máte možnosti při plnění úkolů a jaký dopad to má příběh a jeho dění.

Osud Keiry Metz

Po splnění vedlejších úkolů pro Keiru Metz se nakonec ocitnete u Myší věže, kde si promluvíte s Keirou a vyberte jednu z následujících možností.

– Pošlete Keiru na Kaer Morhen, což bude mít za následek to, že vám později pomůže při boji s Divokým Honem a po dohrání hry se Keira a Lambert vydají na společné dobrodružství.
– Pokud ignorujete úkol pro Keiru nebo ji necháte jít za Radovidem, tak ten ji nechá zabít, což povede v menší vedlejší úkol s názvem Poslední laskavost.
– Potom, co Vám Keira poví o svém plánu, tak jí řekněte, že nemůžete uvěřit, že jste spolu šukali a dojde ke vzájemnému souboji, v němž budete muset Keiru zabít.

Osud Krvavého Barona

Baronův osud je přímo spjat s řešením úkolu Šeptající pahorek, který automaticky aktivujete během hlavního úkolu Dámy lesa.

– Během úkolu Šeptající pahorek zabijte ducha lesa, což bude mít zá následek, že Dámy lesa nebudou nijak ovlivněny duchovým jednáním a sní sirotky, které pro ně vychovává Anna. Ta se z toho zblázní a jakmile ji s Baronem najdete v pozdější fázi hry, tak se rozhodne ji odvést na léčení. Baron zmizí ze scény poklidně, ale už nebude po zbytek hry dostupný a o poměrně klidný Velen se bude starat Seržant.
– V úkolu Šeptající pahorek pomozte duchovi a osvoboďte ho. Ten nejprve potrestá obyvatele Dolní Strážné tím, že vypálí celou vesnici a také osvobodí sirotky. Dámy lesa budou rozzlobeny a tak proklejí Annu, ze které bude vodnice. Geralt se pokusí zlomit kletbu, což se mu podaří pouze částečně a díky důmyslné kletbě nakonec Anna zemře. Baron tuto situaci neunese a tak spáchá sebevraždu, čímž bude Velen taktéž předán do rukou Seržantovi a jeho vojákům, kteří se postarají o jeho drancování.

Osud Severu

Tímto je myšleno to, kdo bude vládnout Severu a celkově to, jak to s ním dopadne. To je z velké části závislé na tom, jestli splníte řadu úkolů, které ovlivní i to, co se stane s Radovidem.

– Radovid přežije a bude vládnout Novigradu i Velenu, čehož dosáhnete tím, že plně ignorujete dějovou linku zahrnující úkoly Oko za oko, Nejhledanější v celé Redanii, Smrtelné spiknutíZájmy státu. Radovid získá sever od Nilfgaardu a automaticky začne s vyvražďováním mágů a nelidí, což jen ukáže, jak moc zešílel.
– Radovid zemře a Dijkstra ovládne Novigrad i Velen poté, co dokončíte skupinu úkolů zmíněných výše, která vyústí v to, že zabijete Radovida. Až se během úkolu Zájmy státu dostanete do divadla, kde Dijkstra odkryje plán, který se liší od toho, co má Talar, Ves a Vernon Roche, tak mu řekněte, že se do jejich věcí nebudete dál plést. To bude mít za následek to, že se Dijkstra zbaví ostatní a budete vládnout zmíněným lokacím tím, že rozeseje strach mezi lidi a připraví je o svobodu. Vše zlé je pro něco dobré a tak bude průmysl vzkvétat.
– Radovid i Dijkstra zemře poté, co mu překazíte jeho plán ovládnout Velen a Novigrad tím, že se postavíte za Vernona Rocheho a Talara během úkolu Zájmy státu. Díky tomu bude obnovena Temerie a Emhyr ji dá do rukou seveřanům, což umožní smír a rozvoj země a také fakt, že Emhyr bude moci přemístit vojska na jiné fronty.

Osud Emhyra Var Emriese, Císaře Nilfgaardského

– Pokud Sever ovládne Emhyr, pak svou pozornost obrátí zpět k domovu a s nebývalou okázalostí se zbaví všech zrádců, o kterých se jen šuškalo, že něco plánují.
– Pokud Radovid nebo Dijkstra ovládnou Sever, pak vše povede k vraždě Emhyra.

Vládce Skellige

Podle toho komu pomůžete, tak se stane se rozhodne o panovníkovi Skellige a také o osudu Skellige.

– Pokud během královského Gambit pomůžete Cerys, tak se stane královnou, což bude mít za následek prosperující a mírumilovné ostrovy, které změkly oproti minulosti.
– Když se při úkolu Královský Gambit postavíte za Hjallmara, tak se každoročně vydají skelligské jednotky proti Nilfgaardu a to během jara.
– Pokud ignorujete úkol Královský gambit, tak se vládcem stane Svanrige Bran, což povede v krvavou civilní várku a dále také nastolí na Skellige totální monarchii.

Osud Geralta z Rivie, Řezníka z Blavikenu

Geraltův osud je přímo závislý na jeho chování a vztazích s Triss Ranuncul a Yennefer z Vengerbergu.

– Když se milostně sblížíte s Triss Ranuncul, tak se Geralt společně s Triss vydají do Koviru, kde Triss přijme místo rádkyně po královském boku, což ji přinese neskutečně bohatství a přepych, který sdílí s Geraltem. Ten občas přijme nějakou tu zakázku, což je jen důsledek toho, aby nevyšel ze cviku.
– Pokud se dáte dohromady s Yennefer, tak se společně odstěhují. Poté žili šťastně až do smrti a téměř nikdy se nedostali z postele před polednem a to vše zahrnujíc i koupel.
– V případě, že se nesblížíte ani jednou z nich, tak Geralt dožije své dny sám jako potulný zaklínač, který se čas od času setká s Dandelionem. Stejný konec vás pak čeká v případě toho, že se pokusíte navázat vztah s oběma dámami, ale rozdíl je ten, že příběh bude doplněn o úkol Tři do tanga.

Bůžek Sára

– Pokud se se Sárou dohodnete, tak se usadí v prokletém domě a spřátelí se s Corrine.
– Druhá varianta je ta, že Sáru vyženete z prokletého domu a tak bude nucena utéct z Novigradu. Následně se pak společně s Jankem usídlí na Lysé hoře.

Zkurvysyn Junior

– Pokud Zkurvysyna zabijete, tak se na jeho místě objeví doppler Dudu a zaujme jeho místo.
– Když Juniora ušetříte, tak se z něj stane zmrzačený žebrák a jeho místo tak jako tak zaujme Dudu.

Osud mágů v Novigradu

– Když dokončíte úkol Teď nebo nikdy, tak se mágové dostanou z Novigradu, což povede v to, že si Věčný oheň najde další obětní beránky a násilí proti nelidem začne rychle eskalovat vzhůru.
– Ignorujte úkol Teď nebo nikdy a mágové budou bezdůvodně loveni a vyvražďováni.

Odebírat
Upozornit na
guest

2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Soulieta
Host
Soulieta
1 rok před

Pekný článok, ale rozhodnutia o osude Ciri nejsú 100%. Postupovala som tak, ako by sa podľa článku mala stať cisárovnou (všetky rozhodnutia) a skončila jak Zaklínačka. 2x, hoci som druhýkrát chcela cisárovnú :D

Silamor
Host
Silamor
5 měsíců před
Odpovědět  Soulieta

Chybí tam, že Cerys musí být královnou Skelige