Heroes desková hra v češtině

Výstroj školy medvěda

Rubriky: | komentáře

V novém článku pro zaklínače se podíváme konečně na jednu z věcí, po které se ptáte nejvíce a to jsou výstroje jednotlivých zaklínačských škol. V následujícím článku se podíváme na výstroj školy medvěda a v článku najdete nejen lokace toho, kde nakoupíte jednotlivé mapy, které vám aktivují sběračské výzvy, ale také spoustu dalších informací.

Vše pro fanoušky Zaklínače!

Lokace nákresů

Výstroj školy medvěda (Základní)

Aktivace: Vydejte se do části Most na Kaer Trolde a u zbrojíře si kupte první mapu Ibrahima Saviho za 22 korun (ve starší verzi se mapa dala koupit u zbrojíře v Oxenfurtu, což bylo v novém patchi změněno).
Obsahuje: Medvědí zbroj (vysoké boty, kalhoty, pěstnice a zbroj), medvědí ocelový meč, medvědí stříbrný meč a medvědí kuše.
Doporučená úroveň: 20

Medvědí zbroj (vysoké boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Přemístěte se do přístavu Urialla severovýchodně od Ard Skellige a zamiřte do hor na severu (musíte tam zamířit po cestě z východu), kde najdete to, co zbylo z hradu Tuirseach. Vstupte dovnitř a naproti sobě uvidíte mříž, která blokuje vstup do hlavního sálu, kde se nákresy nacházejí. Dejte se tedy chodbou doleva, seběhněte dolů do podzemí a na východním konci chodby objevíte páku na stěně, kterou přehoďte.Utíkejte nazpět, dejte si pozor na přízraky a vstupte do první cely po vaší levici, kde musíte seskočit až do nejspodnějšího patra pevnosti. Doběhněte na rozcestí, dejte se doprava a vyběhněte po schodech nahoru. Nakonec už se jen tunelem dostaňte do trůnního sálu a prohledejte truhlu napravo od křesla. V ní se nachází nákresy medvědí zbroje, kalhot, pěstnic a vysokých bot a také dva dokumenty. Tím prvním je Balada o zaklínači Gerdovi a druhým pak Kronika klanu Torgeir. Oba dokumenty si přečtěte a dozvíte se o místech, kde jsou schovány další části základní výstroje školy medvěda.

Medvědí stříbrný meč: Jako další místo se vydejte do rozvalin pevnost Etnir, která se nachází východně od rozcestníku Most na Kaer Trolde, ale nejlepší přístup budete mít z vesnice Rogne na jihu. Z ní se jen držte cesty a pokračujte až k rozvalinám, kde se mimo jiné nachází i hlídaný poklad. Poté, co zabijete dvojici chrličů a ledového elementála, tak se podívejte do pravé části rozvalin a najdete kostru, která má u sebe nákres a rytířský dopis sira Chiltona, ze kterého se po přečtení dozvíte lokaci nákresu medvědího ocelového meče.

Medvědí kuše: Zamiřte na ostrov Spikeroog a vydejte se na jižní stranu ostrova, kde najdete vstup do jeskyně sirén. Krátce po vstupu do jeskyně se držte při pravé straně, vylezte na vyvýšenou část a na konci přeskočte na protější část skály, kde objevíte kostru, která má u sebe nákres medvědí kuše a také dopis Ingeborze Kalebsdottera.

Medvědí ocelový meč: Přemístěte se do Fyresdalu a pokračujte po cestě na jihovýchod až k rozcestníku Zborcená hospoda, který se nachází u pobřeží. Poté vlezte do trosek zničené hospody a v rohu najdete schodiště vedoucí dolů. Zamiřte tam, zabijte dva přízraky a v jedné z místností se nachází truhla s nákresem.

Vylepšení výstroje školy medvěda – 1. část (Vylepšená)

Aktivace: Vydejte se do části Most na Kaer Trolde a u zbrojíře si kupte první mapu Ibrahima Saviho za 22 korun (ve starší verzi se mapa dala koupit u zbrojíře v Oxenfurtu, což bylo v novém patchi změněno).
Obsahuje: Medvědí stříbrný meč – vylepšený, vylepšené medvědí vysoké boty a vylepšená medvědí zbroj.
Doporučená úroveň: 16

Medvědí stříbrný meč – vylepšený: Dostaňte se k ruinám, které se nacházejí severozápadně od rozcestníku Velrybí hřbitov a objevíte starou pevnost. Uvnitř zabijte několik alghúlů, probojujte se do podzemního tunelu a v poslední jeskyni zabijte další alghúly. Potom už jen prohledejte truhlu, vedle které se nachází mrtvola a objevíte nákres.

Vylepšené medvědí vysoké boty: Od Kaer Muire zamiřte po cestě z kopce dolů a teprve poté se vydejte na severozápad k jeskyni. Uvnitř porazte 3 jeskynní trolly a vzadu u hromady prohledejte truhlu, ve které se nachází nákres.

Vylepšená medvědí zbroj: Východně od rozcestníku Palírna, který se nachází v jihovýchodní části ostrova Ard Skellige. Buď se k místu dostaňte na loďce, nebo se přemístěte ke zmíněnému rozcestníku a od něj přes hory pokračujte na druhou stranu a po straně hor sklouzněte až do vody, odkud pokračujte k podzemní Ledovcové jeskyni, kde odkryjete i další rozcestník. Zamiřte jeskyní do zadní části, zde zlikvidujte bratry Grossbartovi, kteří jsou součástí jednoho vedlejšího úkolu a vzadu v truhle najdete nákres pro vylepšenou medvědí zbroj.

Vylepšení výstroje školy medvěda – 2. část (Vylepšená)

Aktivace: U zbrojíře u Mostu na Kaer Trolde si kupte za 45 korun druhou mapu Ibrahima Saviho.
Obsahuje: Vylepšené medvědí pěstnice, medvědí ocelový meč – vylepšený a vylepšené medvědí kalhoty.
Doporučená úroveň: 12

Vylepšené medvědí pěstnice: Přemístěte se do vesnice Rogne, pokračujte na severovýchod k vyznačenému místu a pomocí svých smyslů objevte symbol medvěda, který prozkoumejte. Následně se vydejte po schodech napravo do označené oblasti a uvnitř býválé strážní věže najdete truhlu s nákresem vylepšených medvědích pěstnic.

Medvědí ocelový meč – vylepšený: Tentokrát se přemístěte k majáku na Eldbergu a od něj plavte přes moře na ostrůvek západně od vás. Zde se probojujte k pevnosti Kaer Almhult, zabijte hromadu pirátů a jejich psy a jakmile budete pod obloukem, tak na zdi nalevo objevíte symbol medvěda. Potom vstupte na hlavní nádvoří, podívejte se doprava a uvidíte schodiště. kde zabijte hromadu pirátů a jejich psy a jakmile vstoupíte na hlavní nádvoří, tak u pravé stěny uvidíte schody. Po nich vyběhněte nahoru do vyvýšené části a tam objevíte truhlu s nákresem.

Vylepšené medvědí kalhoty: Tentokrát se přesuňte na ostrov Undvik, k rozcestníků Pobřeží Marlínů, nasedněte do loďky a plavte k ostrovu severovýchodně od vás. Tam na zdi napravo od vstupu do jeskyně objevíte symbol medvěda a poté vstupte do malé jeskyně, kde v truhle objevíte nákres.

Vylepšení výstroje školy medvěda – 3. část (Prvotřídní)

Aktivace: Vydejte se do Kaer Trolde, navštivte zbrojíře a kupte si od něj za 92 korun třetí mapu Ibrahima Saviho.
Obsahuje: Prvotřídní medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj), medvědí ocelový meč – prvotřídní a medvědí stříbrný meč – prvotřídní.
Doporučená úroveň: 30

Medvědí stříbrný meč – prvotřídní: Ve Velenu si to namiřte k rozcestníku Vesnice sirotků Křivušská Blata a pokračujte k vyznačenému místu na jihozápadě, kde najdete vstup do jeskyně. Na skále napravo prozkoumejte symbol medvěda, vstupte do jeskyně a hned si to namiřte k truhle v levé části, u které je i mrtvola vojáka. Jakmile truhlu prohledáte tak najdete nákres pro prvotřídní verzi medvědího stříbrného meče.

Medvědí ocelový meč – prvotřídní: Vydejte se do Velenu k rozcestníku Rozpadlá šlechtická věž, která se nachází východně od Vesnice sirotků Křivušská Blata a jižně od Dolní Strážné. Tam zabijte zemního elementála na 25. úrovni a vydejte se k ruinám, kde na stěně objevíte symbol. Prozkoumejte ho, následně i označenou oblast a kousek od vás najdete u zdi truhlu s nákresem.

Prvotřídní medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Tentokrát se přemístěte ke Stromu oběšenců, což byl váš první rozcestník ve Velenu a vydejte se k označenému místu na severozápadě, kde objevíte doupě příšer.Na kameni nalevo od vchodu prozkoumejte symbol medvěda, poté vstupte do jeskyně a jděte kupředu. Po pár krocích objevíte po vaší levici malou chodbu, ve které se nachází truhla se všemi nákresy.

Vylepšení výstroje školy medvěda – 4. část (Mistrovská)

Aktivace: Vydejte se do Kaer Trolde, navštivte zbrojíře a kupte si od něj za 186 korun čtvrtou mapu Ibrahima Saviho.
Obsahuje: Medvědí ocelový meč – mistrovský, Medvědí stříbrný meč – mistrovský a mistrovská medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj).
Doporučená úroveň: 34

Medvědí ocelový meč – mistrovský: Zamiřte do dobře známé vesničky Větvice a z ní se vydejte na severozápad. Objevíte podzemí a na zdi u vchodu i symbol medvěda. Po jeho prozkoumání běžte do jeskyně a v zadní části najdete u sloupu truhlu, která ukrývá mistrovský nákres pro medvědí ocelový meč.

Mistrovská medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Z Dolní Strážné se vydejte na jih k vyznačenému místu, kde najdete rozcestník Zničená bašta. Na zdi u mříží si prohlédněte symbol školy medvěda a následně utíkejte do bašty, kde se nachází truhla přímo vedle brousku. V ní najdete nákres zbroje, bot, kalhot i pěstnic.

Medvědí stříbrný meč – mistrovský: Přemístěte se k rozcestníku Cesta na Lysou horu nebo Mohylník a vydejte se k vyznačenému místu na mapě, které máte blíž z prvního zmíněného bodu. Prohledejte tábořiště, prozkoumejte symbol medvěda na zemi a pokračujte na ostrůvek severně od vás. Tam zabijte několik topivců i jejich hnízdo a v truhle, která je schovaná v díře na kopci, najdete nákres.

Rozbor jednotlivých částí výstroje školy Medvěda

Základní medvědí výstroj

Medvědí vysoké boty
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 49
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči tupým zbraním +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Potřebné materiály
1x Kus srsti 2x Tvrzená kůže
1x Krev z příšery 1x Černoželezná ruda
2x Lanko N/A N/A
Medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 1.73 kg
Vlastnosti
Zbroj 49
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +7%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Kožené odřezky 2x Hedvábí
1x Játra příšery 1x Kůže
5x Stříbro N/A N/A
Medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 40 korun Váha: 1.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 45
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +2%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 2x Kůže
2x Jazyk z příšery 1x Černoželezná ruda
3x Stříbro N/A N/A
Medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 100 korun Váha: 4.19 kg
Vlastnosti
Zbroj 135
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +15%
Odolnost vůči poškození od příšer +20%
Potřebné materiály
4x Lněné plátno 1x Košile
1x Kost z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Temnocelový plát N/A N/A
Medvědí kuše
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 28 korun Váha: 1.81 kg
Vlastnosti
Útočná síla +210%
Zisk adrenalinu +1%
Bonusové poškození kritickým zásahem +2%
Šance na kritický zásah +5%
Bonusová zkušenost za příšery +15%
Potřebné materiály
1x Pryskyřice 2x Mořené dřevo
1x Černoželezná ruda 1x Kost z příšery
2x Chlupy z příšery N/A N/A
Medvědí ocelový meč
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 13 korun Váha: 2.31 kg
Vlastnosti
Poškození 184-224
Zisk adrenalinu +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Jazyk z příšery 2x Kožené řemínky
2x Ocelový odlitek 1x Esence příšery
Medvědí stříbrný meč
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 54 korun Váha: 2.29 kg
Vlastnosti
Poškození 283-345
Zisk adrenalinu +5%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Drcená tkáň z příšery 1x Kožené řemínky
3x Stříbrný odlitek 1x Mozek z příšery

Vylepšená medvědí výstroj

Vylepšené medvědí vysoké boty
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 59
Zisk adrenalinu +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči tupým zbraním +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Medvědí vysoké boty
1x Kus srsti 1x Krev z příšery
2x Tvrzená kůže 1x Černoželezná ruda
Vylepšené medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 1.73 kg
Vlastnosti
Zbroj 59
Zisk adrenalinu +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +8%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
5x Stříbro 1x Medvědí kalhoty
2x Kožené odřezky 1x Játra příšery
2x Hedvábí 1x Kůže
Vylepšené medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 55
Zisk adrenalinu +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +3%
Potřebné materiály
3x Stříbro 1x Medvědí pěstnice
1x Kožené řemínky 2x Jazyk z příšery
2x Kůže 1x Černoželezná ruda
Vylepšená medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 136 korun Váha: 3.46 kg
Vlastnosti
Zbroj 160
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +10%
Odolnost vůči tupým zbraním +10%
Odolnost vůči sečnému poškození +20%
Odolnost vůči poškození od příšer +30%
Potřebné materiály
5x Lanko 1x Medvědí zbroj
5x Chlupy z příšery 3x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Medvědí ocelový meč – vylepšený
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 2.41 kg
Vlastnosti
Poškození 220-268
Zisk adrenalinu +10%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Chlupy z příšery 1x Medvědí ocelový meč
1x Kost z příšery 2x Kožené odřezky
2x Temnocelový odlitek N/A N/A
Medvědí stříbrný meč – vylepšený
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 79 korun Váha: 3.01 kg
Vlastnosti
Poškození 328-400
Zisk adrenalinu +10%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +12%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Nigredo 1x Medvědí stříbrný meč
1x Sliny příšery 2x Kožené odřezky
2x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A

Prvotřídní medvědí výstroj

Prvotřídní medvědí boty
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 69
Zisk adrenalinu +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči tupým zbraním +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Potřebné materiály
2x Kožené odřezky 1x Vylepšené medvědí vysoké boty
2x Pařát z příšery 1x Tvrzená kůže
1x Temnocelový plát N/A N/A
Prvotřídní medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 2.13 kg
Vlastnosti
Zbroj 69
Zisk adrenalinu +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +9%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Odolnost vůči živlům +15%
Potřebné materiály
1x Temnocelový odlitek 1x Vylepšené medvědí kalhoty
1x Mozek z příšery 2x Hedvábí
1x Tvrzená kůže N/A N/A
Prvotřídní medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.93 kg
Vlastnosti
Zbroj 65
Zisk adrenalinu +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +4%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Vylepšené medvědí pěstnice
4x Zuby z příšery 6x Kožené odřezky
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Prvotřídní medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 583 korun Váha: 9.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 185
Zisk adrenalinu +15%
Odolnost vůči bodnému poškození +15%
Odolnost vůči tupým zbraním +15%
Odolnost vůči sečnému poškození +25%
Odolnost vůči poškození od příšer +35%
Potřebné materiály
1x Esence příšery 1x Vylepšená medvědí zbroj
1x Useň z příšery 3x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Medvědí ocelový meč – prvotřídní
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 108 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Poškození 256-312
Zisk adrenalinu +15%
Bonusové poškození kritickým zásahem +50%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Medvědí ocelový meč – vylepšený
1x Pařát z příšery 1x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Medvědí stříbrný meč – prvotřídní
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 110 korun Váha: 3.01 kg
Vlastnosti
Poškození 373-455
Zisk adrenalinu +15%
Bonusové poškození kritickým zásahem +50%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +13%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Albedo 1x Medvědí stříbrný meč – vylepšený
1x Chlupy z příšery 2x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A

Mistrovská medvědí výstroj

Mistrovské medvědí boty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Potřebné materiály
2x Kožené odřezky 1x Prvotřídní medvědí boty
2x Pařát z příšery 1x Tvrzená kůže
1x Temnocelový plát N/A N/A
Mistrovské medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 2.13 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +10%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Odolnost vůči živlům +20%
Potřebné materiály
1x Temnocelový odlitek 1x Prvotřídní medvědí kalhoty
1x Mozek z příšery 2x Hedvábí
1x Tvrzená kůže N/A N/A
Mistrovské medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.93 kg
Vlastnosti
Zbroj 73
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Prvotřídní medvědí pěstnice
4x Zuby z příšery 6x Kožené odřezky
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Mistrovská medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 778 korun Váha: 11.36 kg
Vlastnosti
Zbroj 205
Zisk adrenalinu +20%
Odolnost vůči bodnému poškození +25%
Odolnost vůči tupým zbraním +25%
Odolnost vůči sečnému poškození +30%
Odolnost vůči poškození od příšer +45%
Potřebné materiály
1x Optima mater 1x Prvotřídní medvědí zbroj
1x Krunýř z příšery 1x Sušená kůže drakovitých
3x Dwimeritový plát N/A N/A
Medvědí ocelový meč – mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 208 korun Váha: 3.21 kg
Vlastnosti
Poškození 284-348
Zisk adrenalinu +20%
Bonusové poškození kritickým zásahem +75%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Sliny příšery 1x Medvědí ocelový meč – prvotřídní
1x Zuby z příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Medvědí stříbrný meč – mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 218 korun Váha: 3.01 kg
Vlastnosti
Poškození 409-499
Zisk adrenalinu +20%
Bonusové poškození kritickým zásahem +75%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +14%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Rebis 1x Medvědí stříbrný meč – prvotřídní
1x Esence příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Odebírat
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments