Heroes desková hra v češtině

Výstroj školy gryfa

Rubriky: | komentáře

V následujícím článku se podíváme na výstroj školy gryfa a najdete zde nejen lokace toho, kde nakoupíte jednotlivé mapy, které vám aktivují sběračské výzvy, ale také spoustu dalších informací.

Lokace nákresů

Výstroj školy gryfa (Základní)

Aktivace: Zbrojíř v Podhájí vám prodá první mapu Edwina Greloffa za 16 korun.
Obsahuje: ocelový meč školy Gryfa, stříbrný meč školy Gryfa, zbroj školy Gryfa (vysoké boty, kalhoty, pěstnice, zbroj).
Doporučená úroveň: 11

Gryfí zbroj (zbroj, kalhoty, boty a pěstnice): Z Dolní Strážné se vydejte na severozápad a dostanete se k části Drakobijcova Grota, kde aktivujete rozcestník. Poté seskočte dolů a na stěně napravo od dveří prozkoumejte symbol gryfa. Vstupte do tunelu, vydejte se přímo za nosem a na konci chodby zničte znamením Aard nebo výbušninou naprasklou zeď po vaší levici. Zamořenou chodbou s přízraky proběhněte rychle na konec, aby vás neotrávil jed a přelezte přes kameny do hrobky, kde na vás zaútočí Ekimara. Tu zabijte, vyběhněte nahoru po schodech a v jedné z truhel najdete nákresy zbroje., kalhot, bot a pěstnic a deník zaklínače Jiřího, který si přečtěte.

002 001
003 004
006

Gryfí stříbrný meč: Vydejte se ke zříceninám pevnosti u majáku Lornuk, která se nachází u pobřeží severozápadně od Vřesové. U pevnosti jděte na most a z něj opatrně skočte do vody napravo, přičemž si dejte pozor, abyste opravdu dopadli do vody. Plavte k místu moci, ponořte se  a objevíte podzemní vchod, kterým se dostanete do jeskyně pod zříceninou. Vylezte do horní části, vyběhněte po schodech nahoru a dostanete se ven z budovy, kde budete moci spustit padací most. Následně se otočte ke dveřím, ze kterých jste vyběhli a vedle nich uvidíte na stěně žebřík, po kterém vylezte nahoru a dostanete se do místnosti, kde je truhla s nákresem gryfího stříbrného meče a knihou řemeslníkovy zápisky, které si přečtěte.

008 007
009 010

Gryfí ocelový meč: Od rozcestníku Strom oběšenců zamiřte na sever k pánovu hradu a aktivujete rozcestník Zadržavy. Dejte si pozor na endriačí nepřátele a probojujte se do hradu. Uvnitř se dostaňte ke schodišti, které je značně pokryto pavučinami, vyběhněte po nich výš a venku zničte hnízdo harpyjí i s jeho obyvateli. Potom už jen vstupte dveřmi do budovy a prohledejte kostru, u které naleznete poslední část základní výstroje školy gryfa, kterou je nákres ocelového meče.

012
013 014

Vylepšení výstroje školy gryfa – 1. část (vylepšená)

Aktivace: Zbrojíř nacházející se v Podhájí vám prodá první mapu Edwina Greloffa za 16 korun.
Obsahuje: Gryfí ocelový meč – vylepšený, vylepšené gryfí vysoké boty a vylepšené gryfí kalhoty.
Doporučená úroveň: 18

Gryfí ocelový meč – vylepšený: Z vesnice Podhájí si to namiřte k vyznačenému bodu na západě, který je na malém poloostrově, kde vás čeká skupina zbojníků okolo 7. úrovně. Ty pobijte a utíkejte k vyznačenému bodu, kde prozkoumejte symbol na stěně a ten vám ukáže v jaké oblasti hledat. Jděte tedy kousek doprava od symbolu a hledejte bednu u západní části poloostrova. Uvnitř najdete nákres pro toto vylepšení.

002 001
003 004

Vylepšené gryfí vysoké boty: Přemístěte se k rozcestníku Hospoda Na Rozcestí a vydejte se k vyznačenému bodu na severozápad. Dostanete se k rozvalinám, kde prozkoumejte symbol na stěně a opět se vám vyznačí oblast s truhlou. Než se ji vydáte hledat, tak se vypořádejte s Vidlohonem na 18. úrovni, který zde poletuje a mezi zdmi trosek najdete truhlu s nákresem.

006 005
007 008

Vylepšené gryfí kalhoty: Pro poslední část v této výzvě se vydejte ke spáleništi, které se nachází severovýchodně od hradu a na jih od místa, kde jste našli boty. Tam na zdi domu odhalte symbol gryfa a vstupte do zničeného domu, kde mezi troskami najdete truhlu a v ní poslední nákres.

010 009
011 012

Vylepšení výstroje školy gryfa – 2. část (vylepšená)

Aktivace: Zbrojíř nacházející se v Podhájí vám prodá druhou mapu Edwina Greloffa za 33 korun.
Obsahuje: Vylepšená gryfí zbroj, vylepšené gryfí pěstnice a gryfí stříbrný meč – vylepšený.
Doporučená úroveň: 18

Vylepšená gryfí zbroj: Zamiřte do pevnosti bílého orla, kde žije skalní troll a která se nachází na západ od Oxenfurtu a na vyznačeném místě najděte symbol gryfa, který vám odkryje oblast, v níž máte hledat. Jděte tedy do pevnosti a vzadu za příbytkem trolla najdete truhlu s nákresem.

010 009
011 012

Gryfí stříbrný meč – vylepšený: Přemístěte se k rozcestníku Vesnice sirotků Křivušská Blata nebo Prastarý dub, vydejte se na jihovýchod a dostanete se do údolí, kde objevíte vstup do jeskyně. Na stěně napravo objevte symbol gryfa a dostaňte se na konec jeskyně, kde objevíte truhlu a v ní nákres.

002 001
003 004

Vylepšené gryfí pěstnice: Přemístěte se do vesnice Újezdec, nebo ještě lépe k Mohylníku jižně od Vršního ostrova a pokračujte k vyznačenému místu v bažinách. Zbavte se přízraků a polednice a najděte symbol na skále u zatarasené jeskyně. Použijte výbušninu nebo znamení Aard, vyhoďte do povětří balvany a uvnitř najdete nákres v jedné z truhlic.

006 005
007 008

Vylepšení výstroje školy gryfa – 3. část (prvotřídní)

Aktivace: Zbrojíř na Náměstí Hierarchů v Novigradu vám prodá třetí mapu Edwina Greloffa za 97 korun.
Obsahuje: Gryfí stříbrný meč – prvotřídní, gryfí ocelový meč – prvotřídní a prvotřídní gryfí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj).
Doporučená úroveň: 26

Gryfí stříbrný meč – prvotřídní: Vydejte se do vesničky Fyresdal na jihu největšího ostrova Ard Skellige, nasedněte na koně a zamiřte na jih k vyznačenému místu. U vstupu do jeskyně zabijte dva přízraky, na stěně prozkoumejte symbol gryfa a dostaňte se jeskynním tunelem až do místnosti, kde v zadní části za náhrobkem najdete truhlu s nákresem.

002 001
003 004

Prvotřídní gryfí zbroj, (boty, zbroj, kalhoty a pěstnice): Přemístěte se k Velrybímu hřbitovu na severovýchodě Ard Skellige a zamiřte na sever podél pobřeží až k částí Palce obrů. Z ní se probojujte dál na sever skrze tábor zbojníků a na jedné skále objevíte symbol gryfa, což vám označí oblast na severu. Vydejte se tam a narazíte na místo, kde hlídá trojice banditů. Zabijte je a u ohniště najdete truhlu a v ní hromadu nákresů.

006 005
007 008

Gryfí ocelový meč – prvotřídní: Poslední část vás čeká na malém ostrově severovýchodně od Ard Skellige, kde se přemístěte do přístavu Urialla a z něj pokračujte do severozápadního cípu ostrova, kde najdete pomník a na něm gryfí symbol. Poté jen obejděte pomník a najdete šikovně schovanou truhlu a v ní i nákres.

010 009
011 012

Vylepšení výstroje školy gryfa – 4. část (mistrovská)

Aktivace: Hattori, mistrovský kovář v Novigradu, který bude aktivní po dokončení úkolu O knedlících a mečích vám prodá čtvrtou mapu Edwina Greloffa za 195 korun.
Obsahuje: Gryfí ocelový meč – mistrovský, gryfí stříbrný meč – mistrovský, mistrovská gryfí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj).
Doporučená úroveň: 34

Gryfí ocelový meč – mistrovský: Nachází se v rozvalinách Tvrziště, které se nachází jihovýchodně od Fayrlundu na ostrově Ard Skellige. Tam utíkejte k vyznačenému místu a prozkoumejte symbol gryfí hlavy na zdi. Pak utíkejte do rozvalin, kde zlikvidujte zemního elementála, vytáhněte se nahoru na vyvýšenou část a objevíte truhlu s nákresem.

002 001
003 004

Gryfí stříbrný meč – mistrovský: Vydejte se do Fyresdalu na jihu Ard Skellige a z něj pokračujte po cestě na severozápad k vyznačenému bodu u jezera. Dostanete se k další zřícenině, kde u vyznačeného místa objevíte symbol gryfa, od kterého pokračujte do věže a v truhle vedle dveří objevíte nákres meče.

006 001
007 008

Mistrovská gryfí zbroj (boty, zbroj, kalhoty a pěstnice): Přemístěte se na Velrybí hřbitov u východního pobřeží Ard Skellige a zamiřte k vyznačenému místu, kde prozkoumejte symbol gryfa. Následně u rozvalin zabijte Kyklopa, který zde spí a vstupte do zříceniny. Uvnitř najdete v jednom rohu propadlý strop, tak po troskách vylezte nahoru a objevíte místo moci. Jen kousek od něj se nachází dvojice truhel a v jedné z nich najdete kompletní mistrovskou gryfí zbroj.

010 009
011 012

Rozbor jednotlivých částí výstroje školy Gryfa

Základní gryfí výstroj

Gryfí vysoké boty
Potřebná úroveň: 11 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 38 korun Váha: 1.22 kg
Vlastnosti
Zbroj 31
Síla znamení +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči tupým zbraním +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 1x Tvrzená kůže
1x Esence příšery 1x Meteorická ruda
3x Dratev N/A N/A
Gryfí kalhoty
Potřebná úroveň: 11 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 1.30 kg
Vlastnosti
Zbroj 31
Síla znamení +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +7%
Odolnost vůči živlům +17%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 2x Hedvábí
1x Krev z příšery 1x Kůže
1x Meteorická ruda N/A N/A
Gryfí pěstnice
Potřebná úroveň: 11 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 40 korun Váha: 0.82 kg
Vlastnosti
Zbroj 27
Síla znamení +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Dratev 4x Kožené odřezky
4x Drcená tkáň z příšery 1x Meteorická ruda
2x Kožené řemínky N/A N/A
Gryfí zbroj
Potřebná úroveň: 11 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 123 korun Váha: 3.35 kg
Vlastnosti
Zbroj 90
Síla znamení +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +10%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Potřebné materiály
5x Kožené řemínky 1x Košile
2x Oko z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Gryfí ocelový meč
Potřebná úroveň: 11 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 15 korun Váha: 1.71 kg
Vlastnosti
Poškození 119-145
Síla znamení +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Oko z příšery 1x Kožené odřezky
2x Ocelový odlitek 1x Mozek z příšery
Gryfí stříbrný meč
Potřebná úroveň: 11 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 69 korun Váha: 1.71 kg
Vlastnosti
Poškození 202-246
Síla znamení +5%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Mozek z příšery 1x Kožené odřezky
3x Stříbrný odlitek 1x Pátá esence

Vylepšená gryfí výstroj

Vylepšené gryfí vysoké boty
Potřebná úroveň: 18 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 70 korun Váha: 1.22 kg
Vlastnosti
Zbroj 45
Síla znamení +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči tupým zbraním +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Potřebné materiály
3x Dratev 1x Gryfí vysoké boty
4x Kožené odřezky 1x Esence příšery
1x Tvrzená kůže 1x Meteorická ruda
Vylepšené gryfí kalhoty
Potřebná úroveň: 18 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.30 kg
Vlastnosti
Zbroj 45
Síla znamení +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +6%
Odolnost vůči poškození od příšer +7%
Odolnost vůči živlům +19%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Gryfí kalhoty
4x Kožené odřezky 1x Krev z příšery
2x Hedvábí 1x Kůže
Vylepšené gryfí pěstnice
Potřebná úroveň: 18 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 56 korun Váha: 0.82 kg
Vlastnosti
Zbroj 41
Síla znamení +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +6%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 1x Gryfí pěstnice
2x Dratev 4x Drcená tkáň příšery
4x Kožené odřezky 1x Meteorická ruda
Vylepšená gryfí zbroj
Potřebná úroveň: 18 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 143 korun Váha: 3.70 kg
Vlastnosti
Zbroj 125
Síla znamení +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +8%
Odolnost vůči tupým zbraním +8%
Odolnost vůči sečnému poškození +14%
Odolnost vůči poškození od příšer +20%
Potřebné materiály
4x Lněné plátno 1x Gryfí zbroj
5x Kůže z příšery 3x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Gryfí ocelový meč – vylepšený
Potřebná úroveň: 18 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 42 korun Váha: 2.26 kg
Vlastnosti
Poškození 169-207
Síla znamení +10%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Drcená tkáň z příšery 1x Gryfí ocelový meč
1x Pařát z příšery 1x Kožené odřezky
2x Temnocelový odlitek N/A N/A
Gryfí stříbrný meč – vylepšený
Potřebná úroveň: 18 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 76 korun Váha: 1.61 kg
Vlastnosti
Poškození 265-323
Síla znamení +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Vejce příšery 1x Gryfí stříbrný meč
1x Jazyk z příšery 2x Kožené řemínky
2x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A

Prvotřídní gryfí výstroj

Prvotřídní gryfí boty
Potřebná úroveň: 26 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 70 korun Váha: 2.04 kg
Vlastnosti
Zbroj 61
Síla znamení +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči tupým zbraním +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Vylepšené gryfí vysoké boty
2x Pařát z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Prvotřídní gryfí kalhoty
Potřebná úroveň: 26 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.33 kg
Vlastnosti
Zbroj 61
Síla znamení +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +7%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +23%
Potřebné materiály
1x Stříbrný meteorický odlitek 1x Vylepšené gryfí kalhoty
1x Vejce příšery 2x Hedvábí
1x Kožené řemínky N/A N/A
Prvotřídní gryfí pěstnice
Potřebná úroveň: 26 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 56 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 57
Síla znamení +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +8%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Vylepšené gryfí pěstnice
2x Jazyk z příšery 1x Kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Prvotřídní gryfí zbroj
Potřebná úroveň: 26 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 588 korun Váha: 10.41 kg
Vlastnosti
Zbroj 165
Síla znamení +15%
Odolnost vůči bodnému poškození +12%
Odolnost vůči tupým zbraním +12%
Odolnost vůči sečnému poškození +18%
Odolnost vůči poškození od příšer +25%
Potřebné materiály
1x Useň z příšery 1x Vylepšená gryfí zbroj
2x Srdce z příšery 3x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Gryfí ocelový meč – prvotřídní
Potřebná úroveň: 26 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 58 korun Váha: 2.21 kg
Vlastnosti
Poškození 227-277
Síla znamení +15%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Gryfí ocelový meč – vylepšený
1x Kůže z příšery 1x Kožené odřezky
3x Temnocelový odlitek N/A N/A
Gryfí stříbrný meč – prvotřídní
Potřebná úroveň: 26 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 111 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 337-411
Síla znamení +15%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Šance na rozsekání na kusy +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Gryfí stříbrný meč – vylepšený
1x Drcená tkáň z příšery 2x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A

Mistrovská gryfí výstroj

Mistrovské gryfí boty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 70 korun Váha: 2.04 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Síla znamení +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči tupým zbraním +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Prvotřídní gryfí boty
2x Pařát z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Mistrovské gryfí kalhoty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.33 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Síla znamení +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +8%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +30%
Potřebné materiály
1x Kožené řemínky 1x Prvotřídní gryfí kalhoty
1x Vejce příšery 2x Hedvábí
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Mistrovské gryfí pěstnice
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 56 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 73
Síla znamení +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Prvotřídní gryfí pěstnice
2x Jazyk z příšery 1x Kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Mistrovská gryfí zbroj
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 713 korun Váha: 10.06 kg
Vlastnosti
Zbroj 205
Síla znamení +20%
Odolnost vůči bodnému poškození +17%
Odolnost vůči tupým zbraním +16%
Odolnost vůči sečnému poškození +22%
Odolnost vůči poškození od příšer +30%
Potřebné materiály
1x Pátá esence 1x Prvotřídní gryfí zbroj
1x Mozek z příšery 2x Sušená kůže drakovitých
3x Dwimeritový plát N/A N/A
Gryfí ocelový meč – mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 212 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 284-348
Síla znamení +20%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Šance na kritický zásah +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Vejce příšery 1x Gryfí ocelový meč – prvotřídní
1x Siréní hlasivky 1x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Gryfí stříbrný meč – mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 208 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 409-499
Síla znamení +20%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Kůže z příšery 1x Gryfí stříbrný meč – prvotřídní
1x Srdce z příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Odebírat
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments