Heroes desková hra v češtině

Výstroj školy vlka

Rubriky: | komentáře (6)

V tomto článku se podíváme na výstroj školy Vlka, která vyšla formou DLC zdarma a je nyní dostupná pro každého, aby si ji stáhnul. Najdete zde informace o tom, kde si koupit mapy, které vám aktivují jednotlivé sběračské výzvy, lokace jednotlivých nákresů a také rozbor jednotlivých částí výstroje. Ačkoliv mě to samotného překvapilo, tak mistra zbrojíře potřebujete pouze na prvotřídní a mistrovskou vlčí zbroj jinak vůbec a co se týče kováře, tak tam budete standardně potřebovat mistra pro obě mistrovské verze mečů.

Lokace nákresů

Výstroj školy vlka (Základní)

Aktivace: Kupte si u Hattoriho v Novigradu dobře zachovalé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 35 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč, vlčí stříbrný meč, vlčí zbroj, vlčí kalhoty, vlčí pěstnice a vlčí vysoké boty.
Doporučená úroveň: 14

Vlčí zbroj (vysoké boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Zamiřte do skal jižně od pevnosti Kaer Morhen a dostanete se ke strážní věži. Hned po vstupu do věže si nalevo povšimněte díry ve zdi, ale pokračujte dál za nosem a vytáhněte se do výše položené části. Zde vylezte po žebříku nahoru, prozkoumejte truhlu a najdete Hieronymovy poznámky, které si přečtěte a získáte další informace o výstroji školy vlka. Od bedny se otočte doprava, seskočte dolů a u zdi si povšimněte větví, které tvoří jakousi bránu. Prozkoumejte ho a zjistíte, že chybí krystal.

Vraťte se ke vstupu do věže, projděte místem, kde je díra ve zdi a vylezte na dřevěné lešení. Poté prozkoumejte zeď věže a na římse objevíte velmi dobře uschovaný krystal, se kterým se vraťte zpět k bráně a vložte do ní krystal. Nabijte ho znamením Aard, poté i druhý krystal v bráně napravo a vytvoří se plně aktivovaný teleport, do kterého skočte. Jakmile se ocitnete v jeskyni, ta, zabijte přízrak a u kostry najdete nákresy zbroje a poznámky napsané roztřesenou rukou, které si přečtěte.

004
005 006

Vlčí ocelový meč: Z hlásné věže se vydejte na západ k baště, vstupte do vnitřní části a přímo naproti sobě uvidíte schodiště. Utíkejte do spáleniště nalevo od něj a objevíte kostru, které má u sebe nákres ocelového meče a také Varinův deník, který si přečtěte.

007 008
009 010

Vlčí stříbrný meč: Poslední část základní výbavy se nachází v severní části u jezera. Přemístěte se proto k rozcestníku Chata u pobřeží, který se nachází na jižním konci jezera, nasedněte do loďky a zamiřte na sever, kde objevíte starou hlásku. Když do ní vstoupíte od jezera, tak u prohledejte kostru u zdi napravo a objevíte nákres vlčího stříbrného meče.

011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 1. část (vylepšená)

Aktivace: Kupte si u Hattoriho v Novigradu dobře zachovalé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 35 korun.
Obsahuje: Vlčí stříbrný meč – vylepšený, vylepšené vlčí vysoké boty a vylepšená vlčí zbroj.
Doporučená úroveň: 21

Vlčí stříbrný meč – vylepšený: Zamiřte do Vranohradu a utíkejte do zahrady, ve které jste se během první návštěvy setkali s Krvavým Baronem. V rohu najdete studnu a na jejím okraji se nachází symbol školy vlka, který si prohlédněte. Potom slezte po žebříku dolů, seběhněte dolů k vodnímu jezírku a vzadu u zdi najdete truhlu s nákresem.

003 004

Vylepšená vlčí zbroj: Přemístěte se na Vršní ostrov, nasedněte na loďku u jižního pobřeží a zamiřte si to k nedalekému ostrůvku. Tam na zdi najděte symbol vlka a jakmile ho prozkoumáte, tak se podívejte okolo. Rovnou se potopte pod hladinu a na mořském dně najdete mezi sutinami truhlu i s nákresem vylepšené vlčí zbroje.

005 006
007 008

Vylepšené vlčí vysoké boty: Vydejte se do vesnice Adamov ve východní části Velenu a zamiřte si to k vyznačenému místu na severu, kde objevíte vstup do ledovcové jeskyně. V ní se vydejte kteroukoliv cestou a dostanete se do velké jeskyně, kde u zdi najdete truhlu s nákresem.

010
012

Vylepšení výstroje školy vlka – 2. část (vylepšená)

Aktivace: Kupte si u kováře ve vesničce Zálipí dokument mírně potrhané Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 40 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč – vylepšený, vylepšené vlčí pěstnice a vylepšené vlčí kalhoty.
Doporučená úroveň: 21

Vylepšené vlčí kalhoty: Přemístěte se na Kaer Morhen k rozcestníku Chata u pobřeží, skočte do vody a plavte k trojúhelníkovému ostrovu u východního pobřeží. Tam prozkoumejte symbol vlka na velkém kameni a jděte k jižnímu břehu, kde pod vodní hladinou objevíte truhlu s nákresem.

003 004

Vlčí ocelový meč – vylepšený: Použijte rozcestník a přemístěte se do zborcené hlásky v severní části jezera, kde jste našli část základní výstroje školy vlka, protože se zde nachází další nákres. Hned jakmile se zde přemístíte, tak prozkoumejte symbol na zdi před vámi a vstupte do zničené části hlásky. Utíkejte k severní části, kde po svahu nalevo vyběhněte na dřevěné lešení a po něm doběhněte až k truhle s nákresem.

007

Vylepšené vlčí pěstnice: Tentokrát se přemístěte k rozcestníku Železný důl a zamiřte po cestě na jihovýchod do hor, kde narazíte na vstup do jeskyně. Nalevo objevíte symbol vlka, který prozkoumejte a pokračujte do zadní jeskyně, kde najdete napůl zakopanou truhlu a v ní i nákres.

010
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 3. část (prvotřídní)

Aktivace: U kováře v Kaer Muire na Ard Skellige si kupte dokument rozmáčené Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 50 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč – prvotřídní, vlčí stříbrný meč – prvotřídní a prvotřídní vlčí zbroj.
Doporučená úroveň: 29

Vlčí stříbrný meč – prvotřídní: Zamiřte do Arinbjornu na Ard Skellige a z něj si to namiřte k vyznačenému místu na jihovýchodě. Potom vstupte do kobky, kterou objevíte a podívejte se na strop, kde najdete symbol vlka. Po jeho aktivaci se vám na mapě zvýrazní hned 3 kobky. Utíkejte do té nejjižnější a ihned po vstupu najdete v druhém výklenku nalevo malou truhlu, která skrývá nákres.

001 002
003

Prvotřídní vlčí zbroj: Z Fyresdalu utíkejte k opuštěné pevnosti na jihozápadě, tam nejprve na stropu průchodu aktivujte symbol vlka a poté na nádvoří zabijte všechny harpyje a zničte jim hnízdo. Až se vám to podaří, tak napravo od místa, kde jste vstoupili do pevnosti, můžete vyskákat na ochoz, po kterém doběhněte až k truhle s nákresem.

006
007 008

Vlčí ocelový meč – prvotřídní: Přemístěte se na ostrov Hindarsfjall do vesnice Lofoty a z ní pokračujte na západ, kde v horách objevíte trosky pevnosti. V ní nejprve utíkejte k označenému místu, kde aktivujte symbol vlka a následně skočte do díry nalevo. V podzemí následně použijte elixír zlatá žluva a vstupte do místnosti s extrémně silným jedem, který eliminuje použitý elixír. Následně pak prozkoumejte bedny a v jedné u zadní stěny objevíte nákres ocelového meče.

009
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 4. část (prvotřídní)

Aktivace: Kupte si u zbrojíře na Náměstí Hierarchů v Novigradu dokument s názvem notně zašlé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 60 korun.
Obsahuje: Prvotřídní vlčí pěstnice, prvotřídní vlčí kalhoty a prvotřídní vlčí boty.
Doporučená úroveň: 29

Prvotřídní vlčí pěstnice: Zamiřte k rozcestníku Železný důl v Kaer Morhen a vstupte do starého dolu, ve kterém se odehrává i  vedlejší úkol zaklínačská výheň. Dostaňte se do místnosti se zemním elementálem, kterého zabijte a na podstavci si povšimněte malé truhly vedle knihy, v níž nákres najdete.

001 002
003

Prvotřídní vlčí kalhoty: Z pevnosti Kaer Morhen si to namiřte na severozápad k jeskyni, kterou dříve zaklínači používali pro své obřady. Vstupte do ní, utíkejte do vyznačené oblasti a zde pomocí smyslů odhalte bednu, která se schovává mezi krápníky. Ty zničte pomocí Aardu a seberte si nákres kalhot.

006
008

Prvotřídní vlčí boty: Od Kaer Morhen se vydejte po řece směrem na východ a následně na sever k jeskyni. Uvnitř si to namiřte k vodopádu a za ním objevíte symbol vlka, který si prohlédněte a pokračujte dál do jeskyně, kde u východní zdi narazíte na další krápníky, za kterými je schovaná truhla. Stejně jako v předchozím případě je zničte pomocí Aardu a z truhly si vezměte nákres bot.

009
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 5. část (mistrovská)

Aktivace: Kupte si u Hattoriho v Novigradu omšelé a zašlé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 70 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč – mistrovský, vlčí stříbrný meč – mistrovský a mistrovská vlčí zbroj.
Doporučená úroveň: 34

Vlčí ocelový meč – mistrovský: Přemístěte se do vesnice Újezdec, který se nachází v západním Velenu a vydejte se na západ. Až se dostanete k pobřeží, tak skočte do vody a plavte k vyznačenému místu, kde objevíte potopenou loď. Hned jakmile se potopíte, tak zamiřte do kajuty a uvnitř prozkoumejte symbol vlka, který se nachází na stěně hned vedle dveří. Potom na palubě najděte schody vedoucí do podpalubí, kam rovnou plavte a přímo pod schodištěm se nachází truhla s nákresem.

002 001
003

Mistrovská vlčí zbroj: Tentokrát se z vesnice Újezdec vydejte jen kousek směrem na jihovýchod a dostanete se k místu, kde objevíte rozvaliny. Zamiřte k vyznačenému místu, kde objevíte symbol vlka, který se skrývá na soše jaguára a poté se podívejte po okolí. Když se podíváte do studny, která je západně od sochy, tak v ní objevíte malou truhličku a v ní i nákres.

006
008

Vlčí stříbrný meč – mistrovský: Přesuňte se k některému z rozcestníků, které se nacházejí v oblasti s posledním nákresem (Prastarý dub, Kimboltova cesta nebo Pečovatelský dům) a zamiřte si to k označenému místu, kde objevíte velký strom. Přímo pod stromem se nachází v dolině kámen se symbolem a jakmile ho prozkoumáte, tak se podívejte kolem stromu a objevíte běsa na 22. Úrovni. Zabijte ho, následně prohledejte mrtvolu muže, která leží poblíž a seberte klíč, který u něj naleznete. S ním pak odemkněte dveře přístřešku pod stromem a uvnitř najdete v zadní truhle nákres.

010 009
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 6. část (mistrovská)

Aktivace: Zastavte se v lokaci Most na Kaer Trolde, navštivte zbrojíře a kupte od něj svitek s Hieronymovými poznámkami o zaklínači Elgarovi za 85 korun.
Obsahuje: Mistrovské vlčí pěstnice, mistrovské vlčí kalhoty a mistrovské vlčí boty.
Doporučená úroveň: 34

Mistrovské vlčí kalhoty: Vydejte se do vesnice Svorlag na ostrově Spikeroog, nebo ještě lépe k rozcestníku Stará hláska. Zde najdete tábor zbojníků, které do jednoho pobijte a nalevo od průchodu objevíte na zdi symbol vlka. Jakmile ho prozkoumáte, tak udělejte pár kroků dozadu a podívejte se nahoru na stěnu, kde objevíte šikovně schovanou truhlu. Vytáhněte se tedy nahoru na zeď, prohledejte truhlu a seberte nákres.

001 002

Mistrovské vlčí boty: Vydejte se na Undvik k rozcestníku Rozvaliny Dorve, kde jste se setkali s Hjallmarem během vedlejšího úkolu. Zamiřte do jihovýchodní části rozvalin a tam objevíte starou věž. Na vyznačeném místě nejprve aktivujte symbol, poté utíkejte k jižní stěně a z vnější strany objevíte truhlu, ve které se skrývá nákres.

006
007 008

Mistrovské vlčí pěstnice: Přemístěte se do Fayrlundu na Ard Skellige a běžte na východ k vyznačené lokaci. Tam zabijte wyvernu na 18. úrovni, která poletuje okolo, na stěně si prohlédněte symbol vlka a dejte se doleva. Jakmile po vaší pravé ruce uvidíte zeď, tak na ni vylezte a najdete i truhlu s finálním nákresem mistrovské vlčí výstroje.

009 010
012

Rozbor jednotlivých částí výstroje školy Vlka

Základní vlčí výstroj

Vlčí vysoké boty
Vlčí vysoké boty
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 60 korun Váha: 1.22 kg
Vlastnosti
Zbroj 37
Útočná síla +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči tupým zbraním +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 1x Tvrzená kůže
1x Esence příšery 1x Meteorická ruda
3x Dratev N/A N/A
Vlčí kalhoty
Vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 70 korun Váha: 1.30 kg
Vlastnosti
Zbroj 37
Útočná síla +5%
Síla znamení +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +7%
Odolnost vůči živlům +17%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 2x Hedvábí
1x Krev z příšery 1x Kůže
1x Meteorická ruda N/A N/A
Vlčí pěstnice
Vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 0.82 kg
Vlastnosti
Zbroj 33
Síla znamení +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Dratev 4x Kožené odřezky
4x Drcená tkáň z příšery 1x Meteoritická ruda
2x Kožené řemínky N/A N/A
Vlčí zbroj
Vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 100 korun Váha: 3.35 kg
Vlastnosti
Zbroj 105
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +10%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Potřebné materiály
5x Kožené řemínky 1x Košile
2x Oko z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč
Vlčí ocelový meč
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 32 korun Váha: 1.71 kg
Vlastnosti
Poškození 140-172
Síla znamení +5%
Zisk adrenalinu +5%
Šance na způsobení krvácení +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Oko z příšery 1x Kožené odřezky
2x Ocelový odlitek 1x Mozek z příšery
Vlčí stříbrný meč
Vlčí stříbrný meč
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 32 korun Váha: 1.71 kg
Vlastnosti
Poškození 229-279
Síla znamení +5%
Zisk adrenalinu +5%
Šance na způsobení krvácení +5%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Mozek z příšery 1x Kožené odřezky
3x Stříbrný odlitek 1x Pátá esence

Vylepšená vlčí výstroj

Vylepšené vlčí vysoké boty
Vylepšené vlčí vysoké boty
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 64 korun Váha: 1.22 kg
Vlastnosti
Zbroj 51
Útočná síla +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči tupým zbraním +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Potřebné materiály
3x Dratev 1x Vlčí vysoké boty
4x Kožené odřezky 1x Esence příšery
1x Tvrzená kůže 1x Meteorická ruda
Vylepšené vlčí kalhoty
Vylepšené vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 84 korun Váha: 1.30 kg
Vlastnosti
Zbroj 51
Útočná síla +6%
Síla znamení +6%
Odolnost vůči sečnému poškození +6%
Odolnost vůči poškození od příšer +7%
Odolnost vůči živlům +19%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Vlčí kalhoty
4x Kožené odřezky 1x Krev z příšery
2x Hedvábí 1x Kůže
Vylepšené vlčí pěstnice
Vylepšené vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 0.82 kg
Vlastnosti
Zbroj 47
Síla znamení +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +6%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 1x Vlčí pěstnice
2x Dratev 4x Drcená tkáň z příšery
4x Kožené odřezky 1x Meteorická ruda
Vylepšená vlčí zbroj
Vylepšená vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 100 korun Váha: 3.70 kg
Vlastnosti
Zbroj 140
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +8%
Odolnost vůči tupým zbraním +8%
Odolnost vůči sečnému poškození +14%
Odolnost vůči poškození od příšer +20%
Potřebné materiály
4x Lněné plátno 1x Vlčí zbroj
5x Kůže z příšery 3x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč – vylepšený
Vlčí ocelový meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 31 korun Váha: 2.26 kg
Vlastnosti
Poškození 191-233
Síla znamení +6%
Zisk adrenalinu +6%
Šance na způsobení krvácení +6%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Drcená tkáň z příšery 1x Vlčí ocelový meč
1x Pařát z příšery 1x Kožené odřezky
2x Temnocelový odlitek N/A N/A
Vlčí stříbrný meč – vylepšený
Vlčí stříbrný meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 1.61 kg
Vlastnosti
Poškození 292-356
Síla znamení +6%
Zisk adrenalinu +6%
Šance na způsobení krvácení +6%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Vejce příšery 1x Vlčí stříbrný meč
1x Jazyk z příšery 2x Kožené řemínky
2x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A

Prvotřídní vlčí výstroj

Prvotřídní vlčí boty
Prvotřídní vlčí boty
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 64 korun Váha: 2.04 kg
Vlastnosti
Zbroj 67
Útočná síla +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči tupým zbraním +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Vylepšené vlčí vysoké boty
2x Pařát z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Prvotřídní vlčí kalhoty
Prvotřídní vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 84 korun Váha: 1.33 kg
Vlastnosti
Zbroj 67
Útočná síla +8%
Síla znamení +8%
Odolnost vůči sečnému poškození +7%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +23%
Potřebné materiály
1x Stříbrný meteorický odlitek 1x Vylepšené vlčí kalhoty
1x Vejce příšery 2x Hedvábí
1x Kožené řemínky N/A N/A
Prvotřídní vlčí pěstnice
Prvotřídní vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 63
Síla znamení +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +8%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Vylepšené vlčí pěstnice
2x Jazyk z příšery 1x Kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Prvotřídní vlčí zbroj
Prvotřídní vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 192 korun Váha: 10.41 kg
Vlastnosti
Zbroj 180
Zisk adrenalinu +15%
Odolnost vůči bodnému poškození +12%
Odolnost vůči tupým zbraním +12%
Odolnost vůči sečnému poškození +18%
Odolnost vůči poškození od příšer +25%
Potřebné materiály
1x Useň z příšery 1x Vylepšená vlčí zbroj
2x Srdce z příšery 3x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč – prvotřídní
Vlčí ocelový meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 31 korun Váha: 2.21 kg
Vlastnosti
Poškození 248-304
Síla znamení +7%
Zisk adrenalinu +7%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na způsobení krvácení +7%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Vlčí ocelový meč – vylepšený
1x Kůže z příšery 1x Kožené odřezky
3x Temnocelový odlitek N/A N/A
Vlčí stříbrný meč – prvotřídní
Vlčí stříbrný meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 67 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 364-444
Síla znamení +7%
Zisk adrenalinu +7%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na způsobení krvácení +7%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Vlčí stříbrný meč – vylepšený
1x Drcená tkáň z příšery 2x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A

Mistrovská vlčí výstroj

Mistrovské vlčí boty
Mistrovské vlčí boty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 64 korun Váha: 2.04 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Útočná síla +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči tupým zbraním +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Prvotřídní vlčí boty
2x Pařát z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Mistrovské vlčí kalhoty
Mistrovské vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 84 korun Váha: 1.33 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Útočná síla +10%
Síla znamení +10%
Odolnost vůči sečnému poškození +8%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +30%
Potřebné materiály
1x Stříbrný meteorický odlitek 1x Prvotřídní vlčí kalhoty
1x Vejce příšery 2x Hedvábí
1x Kožené řemínky N/A N/A
Mistrovské vlčí pěstnice
Mistrovské vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 73
Síla znamení +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Prvotřídní vlčí pěstnice
2x Jazyk z příšery 1x Kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Mistrovská vlčí zbroj
Mistrovská vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 222 korun Váha: 10.06 kg
Vlastnosti
Zbroj 205
Zisk adrenalinu +20%
Odolnost vůči bodnému poškození +17%
Odolnost vůči tupým zbraním +15%
Odolnost vůči sečnému poškození +22%
Odolnost vůči poškození od příšer +30%
Potřebné materiály
1x Pátá esence 1x Prvotřídní vlčí zbroj
1x Mozek z příšery 2x Sušená kůže drakovitých
3x Dwimeritový plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč – mistrovský
Vlčí ocelový meč - mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 194 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 284-348
Síla znamení +10%
Zisk adrenalinu +10%
Šance na kritický zásah +10%
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Vejce příšery 1x Vlčí ocelový meč – prvotřídní
1x Siréní hlasivky 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Vlčí stříbrný meč – mistrovský
Vlčí stříbrný meč - mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 67 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 409-499
Síla znamení +10%
Zisk adrenalinu +10%
Šance na kritický zásah +10%
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Kůže z příšery 1x Vlčí stříbrný meč – prvotřídní
1x Srdce z příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Odebírat
Upozornit na
guest

6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Berry
Host
Berry
1 rok před

Mám problém s tím že ani jedna bedna s vylepšením školy vlka mi nejde vybrat.
Základní 0-6 ano ale vylepšená, prvotřídní.. nic..

Misdo
Host
Misdo
1 rok před
Odpovědět  Berry

Ahoj mam ten istý problém … podarilo sa ti ho vyriesit ?

Misdo
Host
Misdo
1 rok před
Odpovědět  Berry

Mám ten istý problém. Podarilo sa ti to nejako vyriešiť?

Vilo
Host
Vilo
1 rok před

Pri kazdom z tychto vybaveni mi to pise „Zaklinacske vybaveni 0/6“) co to prosim znamena?

Kenway
Host
Kenway
1 rok před

Chybí jediná hádanka, Velmistrovská úroven..

Kenway
Host
Kenway
1 rok před
Odpovědět  Kenway

Hádanka vyřešena v DLC Krev a víno.